in gedichten

Min. Besl. 859-IIV

Het betreft hier een gedicht
Een gedicht dat voldoet aan alle
hierop van toepassing zijnde
Wet- en Regelgeving
zoals vastgesteld bij Ministerieel Besluit

U kunt zich met eventuele klachten
wenden tot de Beroepscommissie
Zij behandelen uw klacht
conform de procedure:
Binnen de daarvoor vastgestelde termijn
(in uw geval vijf weken)
krijgt u de afwijzing thuisgestuurd

Geef een reactie

Reactie