Oude woorden

Uw broze gezicht, dat dreigt
Uiteen te vallen onder mijn blik
Kraakt en vervormt naar een grimme lach
Met bijbehorende klank.

Grutjes, de oude woorden
Van de basisschool of eerder
De kinderliedjes komen terug
Die ik ook nog ken, van vroeger.

Maar ook de boosheid, de woede
Spat soms van u af, zonder genade
En onterecht, als een olifant
In uw eigen porseleinkast.

U wordt bespied, u weet
De buurman is niet te vertrouwen
En u zoekt steun bij mij,
Tot u ook mij vergeet.

Fijn

Ik wilde dat je wist
Ik mocht je graag
Als een masochist
Een pak slaag

Van dreunen tegen ingewanden

Hoewel je een genot bent om te zien
En ik je in een cocon zou willen
Winden van liefde en je zou willen
Verstikken in mijn warmte en
Brand van verlangen je te
Verstrikken in mijn web van houden van

Denk ik

Dat het niet zo moet zijn
Mag zijn
Zal zijn
Hoeft te zijn

En dus
Dat de heen en weer
Van spreken en horen
En gebruiken en willen
Nu ten einde is gekomen

Dat is dan oorlog, in de lever
De nier, het hart, de buik

Maar beter dat, dan het eindeloos
Doorzeuren van zo het nu is
Als slaaf van jouw genegenheid

Makkendraaier

Als dan maar even
Zo een moment van yes
Sowieso vanavond
Of anders morgen

Ooit, liefst
Maar dat mag, zoals je zei
Die avond bij het IJ
Nevenleven achterlatend

Niemand wil de waarheid weten
Getakeld overdwars
Levenstrevend koekenbakkend
Of maak me gek mijn lief

Min. Besl. 859-IIV

Het betreft hier een gedicht
Een gedicht dat voldoet aan alle
hierop van toepassing zijnde
Wet- en Regelgeving
zoals vastgesteld bij Ministerieel Besluit

U kunt zich met eventuele klachten
wenden tot de Beroepscommissie
Zij behandelen uw klacht
conform de procedure:
Binnen de daarvoor vastgestelde termijn
(in uw geval vijf weken)
krijgt u de afwijzing thuisgestuurd